INTERPRESA

INCUMBENSA

L'Iscador SA è in'interpresa farmaceutica che producescha preparats antroposofics a basa da vistga per il tractament cumplementar da malsognas da tumor.

Vinavant

PREPARATS A BASA DA VISTGA

VISTGA PLANTA MEDICINALA

Gia il temp antic stimav'ins la vistga sco planta medicinala cunter las pli differentas malsognas. Dapi prest tschient onns vegn ella duvrada er en la terapia da cancer integrativa.

Vinavant

VISTGA

ROMIN D'AUR

La vistga è enragischada profundamain en la cultura europeica. Per ils druids celtics valeva la vistga da ruvers schizunt sco «remedi universal». Il poet roman Vergil ha cumpareglià ella cun il romin d'aur che maina ad ina savida pli gronda.

Vinavant